97
Lục Xuân Hưng

футболист Lục Xuân Hưng

Последние игры
19.10.19: V-Лига Тхе Конг Viettel 1 - 3
21.09.19: V-Лига Да Нанг Тхе Конг 1 - 0
15.09.19: V-Лига Тхе Конг Куанг Нинх 1 - 3
24.08.19: V-Лига ДТБД Тхе Конг 2 - 0